Poradna: K 10.11.2000 jsme za dvojhrobku 4.59 m2 zaplatili

Sekce: Ostatní

Otázka:

K 10.11.2000 jsme za dvojhrobku 4.59 m2 zaplatili 1400.-Kč jako poplatek za prodloužení užívacího práva na 10 let. Po vyjití zák.č. 256/2001 Sb. nám byla provozovatelem pohřebiště předložena „Smlouva“ na 10 let, od 1.1.2003 do 31.12.2012, kde zaplacených 1400.-Kč je považován pouze za nájem, proto jsme měli doplatit nájem do 31.12.2012 ještě 55.- Kč + poplatek za služby po 200.-Kč / 1 rok, cca 2055.-Kč. Na fin.odboru příslušného Měst.úřadu v Horšovském Týně nám sdělili, že původně placené poplatky zahrnovaly nájem i služby v jedné částce a byly zahrnuty do městského rozpočtu, ze kterého se platilo provozovali pohřebiště za služby spojené s provozem hřbitova . Odmítli jsme „Smlouvu“ podepsat a požadovanou částku zaplatit a nabídli jsme kompromis – vrátit nám přeplatek za 8 let/1120.- Kč/ a vystavit „Smlouvu“ podle nových sazebníků za nájem a služby .Na odpověď jsme čekali 6 let. Letos jsme dostali „Smlouvu“ , kde je stále požadavek doplatit 2055.-Kč do 31.12.2012 a výstražný dopis, jestliže nepodepíšeme / a hlavně nezaplatíme/, musíme hrob a ostatky předků odstranit, jinak tak učiní provozovatel hřbitova. Rada MÚ se ztotožňuje s výkladem provozovatele, že dříve zaplacený poplatek za prodloužení užívacího práva /1400.-Kč/, je podle zák. 256/2001 Sb. pouze nájem a máme tudíž doplatit za služby 2000.- Kč. Je požadavek provozovatele pohřebiště oprávněný? Smlouva přesahuje termín původně zaplaceného poplatku a to od 10.11.2010 do 31.12.2012 a za tyto 2 roky 1 měs. a 20 dnů požaduje provozovatel nájem jako za celé 3 roky, tedy 55.-Kč. Je to tak správně ? Poplatky za hrob jsme platili vždy k 10.11. nultého roku /1980,1990,2000/ podle uložení prvního zemřelého. „Smlouva“ je od 1.1.2003 do 31.12.2012. Proč nemůže být k datu obvyklé splátky , tedy k 10.11.2010, jak jsme byli zvyklí? Děkujeme za Váš čas a odpověď. H.P. a K.T., Horšovský Týn e- mail poslán dne 29.9.2009

Domažlice , Domažlice , 17.11.2009
Odpověď

Bohužel neznám k tomuto případu podrobnosti, to je ceník platný v roce 2000 a poté ceník, který byl schválen od zavedení zákona 256/2001 a rovněž stanovení regulované ceny za pronájem hrobového místa. Od účinnosti zákona 256 to je od 1. 1. 2002 je skutečností, že smlouva na nájem hrobového místa musí obsahovat dvě položky. Za prvé cenu za nájem hrobového místa (ta vychází z plochy hrobového místa vynásobená regulovanou cenou za 1m2 , stanovenou MF v cenovém výměru). Za druhé cenu za služby s nájmem spojené stanovené provozovatelem pohřebiště. Pokud od roku 2000 do roku 2003 byla cena za nájem, používáni apod. stanovena částkou 1400,-Kč na 10 let, tak těžko může být pak tato cena zpětně změněna na nájem za tři roky. V průběhu roku 2002 Vám měla být předložen návrh nájemní smlouvy odpovídající ustanovení zákona a mělo být řešeno jak bude provedeno vyrovnání nájmu a také poplatku zaplaceného v roce 2000. Vámi uvedený návrh na řešení, to je vrácení přeplatku a zaplacení nových cen daných regulací a ceníkem služeb s nájmem spojených. Pokuste se znova záležitost projednat s obecním úřadem jako provozovatelem pohřebiště a rovněž je upozorněte na skutečnost, že od roku 2008 jsou MF regulovány, nebo věcně usměrňovány rovněž ceny za služby s nájmem spojené. Pokud nedojde k dohodě, asi bude nutné požádat o zprostředkování dohody právníka.

Julius Mlčoch , 30.11.2009

Firmy z tohoto regionu:

Pieta s.r.o.

Sekce: Pohřební služba, Město: Plzeň
+ Požádat o radu
Zpět do poradny
Přejít do sekce ostatní
Přejít na odborné články pohreb.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference