Poradna: Zajímalo by mne, koho může Správa pohřebišť pověřit

Otázka:

Dobry den, zajímalo by mne, koho může Správa pohřebišť pověřit prováděním prací, které jsou v její náplni -§ 18 zak.o pohr.256/2001/ výkopy hrobu, exhumace atd./ a musí-li mít tato osoba ať právnická nebo fyzická, živnostenské oprávnění a jaké? Překvapuje mne, že práce v § 18 nemají v náplni Pohřební služby ikdyž se opakuje pohřbení v náplni práce PS i Spr. pohr. Podle všeho to vypadá, že exhumace atd. může provádět kdokoliv, koho Správa pohr. pověří *Děkuji za vysvětlení této problematiky* HP

Kraj UL , 29.06.2007
Odpověď

Provozovatelem veřejného pohřebiště je ze zákona obec nebo registrovaná církev. Provozovatel má možnost tuto činnost zajišťovat buď svou organizací, nebo na tuto činnost uzavřít smlouvu s právnickou nebo fyzickou osobou. V tomto případě pak říkáme, že provozování pohřebiště zajišťuje prostřednictvím Správce pohřebiště (hřbitova). Musí být uveden v Řádu pohřebiště. Tento subjekt bude tuto činnost vykonávat za účelem dosažení zisku a proto musí mít vydán živnostenský list na živnost volnou vedenou v příloze živnostenského zákona pod číslem 120- poskytování technických služeb. Tato živnost zahrnuje jak zemní práce při výkopu hrobu, exhumací, údržbu zeleně, úklid cest a pod. Pro výkopy hrobů musí být provozovatelem vydány pokyny týkající se bezpečnosti práce při výkopových pracích. Rovněž při provádění exhumací musí být pro každou jednotlivou exhumaci stanoveny podmínky pro její provedení a je li prováděna v tlecí době musí být povolena Krajským hygienikem. Správu pohřebiště může na základě smlouvy provádět třeba pohřební služba a nebo na základě pracovní smlouvy i pracovník bez živnostenského oprávnění. Odpovědnost ale je vždy na provozovateli pohřebiště. I když Vám připadá, že §6 uvádí pro pohřební službu činnosti spojené s pohřbením a §18 pro provozování pohřebiště rovněž uvádí práce související s pohřbením, není to totéž. Je potřeba brát celý text uvedených paragrafů a uvidíte rozdíl v tom, že pohřební služba při pohřbu do země zajišťuje vše kolem smutečního obřadu a pokud provozovatel pohřebiště souhlasí může spouštět do hrobu/hrobky. Pohřební služba však nemá ve své činnosti kopání hrobů. Pokud je bude se souhlasem provozovatele pohřebiště vykonávat, musí mít již uvedenou živnost č. 120. Jinak je nemůže ani účtovat objednavateli pohřbení. Nevím zda se mi podařilo tuto problematiku trochu osvětlit, pokud ne pošlete nám doplňující dotaz. Přeji hezký den. Julius Mlčoch

Julius Mlčoch , 10.07.2007+ Požádat o radu
Zpět do poradny
Přejít do sekce správa hrobů
Přejít na odborné články pohreb.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference