Poradna: Zemřel bývalý manžel s kterým máme dceru které je jedenáct

Sekce: Dědictví

Otázka:

Zemřel bývalý manžel s kterým máme dceru které je jedenáct let má po otci nárok na sirotčí důchod-byli stále v kontaktu.

, 18.10.2006
Odpověď

Dobrý den, já se domnívám že ano, ale lepší bude informovat se přímo na příslušné Správě sociálního zabezpečení, kam by jsete podávala žádost o sirotčí důchod. Mohou být v právních předpisech doplňující kriteria, která neznám protože nejsou v zákoně. Citaci ustanovení zákona 155/1995 Sb. přikládám. Přeji hezký den. Julius Mlčoch Sirotčí důchod Podmínky nároku na sirotčí důchod (§ 52 zákona o důchodovém pojištění) Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li a. rodič (osvojitel), nebo b. osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče, jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod písmenem b) byli poživateli starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu. Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění) Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry. Výše základní výměry důchodu činí od 1. ledna 2006 1 470 Kč měsíčně; v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou. Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Podávání žádosti o důchod (§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) Žádosti o přiznání důchodu sepisují organizace a okresní správy sociálního zabezpečení, a to na předepsaných tiskopisech. Žádost o dávku důchodového pojištění podávají: ˙ pozůstalí po pracujících na místě, které by bylo příslušné sepsat žádost o vlastní důchod zemřelého (viz části Starobní důchod nebo Invalidní důchody), ˙ pozůstalí po nepracujících důchodcích u okresní správy sociálního zabezpečení. Má-li pozůstalý po občanu trvalý pobyt v jiném okrese, než ve kterém je sídlo organizace, u níž byl zemřelý občan zaměstnán, může být žádost podána u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu. Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat žádost o důchod, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu podat žádost jejich rodinní příslušníci. Za tyto občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může žádost podat jiný občan, a to na základě plné moci. Příslušná organizace, popř. okresní správa sociálního zabezpečení, nesmí sepsání žádosti odmítnout. Organizace předkládá žádost do 8 dnů ode dne sepsání okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele.

Julius Mlčoch , 18.10.2006+ Požádat o radu
Zpět do poradny
Přejít do sekce dědictví
Přejít na odborné články pohreb.cz
Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.krematorium.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference