Poradna: převoz ze soudní pitvy

Sekce: Pitva

Otázka:

Dobrý den, jak je to s úhradou nákladů na převoz zemřelého ze soudní pitvy v případě, kdy tuto pitvu nařídí Policie ČR a tělo k pitvě převeze pohřební služba z místa, kde k úmrtí došlo. Následně z pitvy už převáží tělo jiná pohřební služba, u které si rodina zajistila pohřbení (v místě bydliště zemřelého, k úmrtí došlo v jiném místě). Kdo v tomto případě hradí převoz ze soudní pitvy do místa pohřbu této druhé pohřební službě? Policie, která pitvu nařídila? Musí být k tomu nějaká objednávka Policie ČR? Nebo tento převoz hradí vypravitel pohřbu, který objednal pohřbení u pohřební služby v místě bydliště zemřelého?

, Hradec Králové , 09.11.2022
Odpověď

S tímto okruhem problémů se setkávají zřejmě všichni provozovatelé pohřebních služeb (dále jen "PPS"). Pro jeho řešení, ve smyslu dotazu, je třeba vzít v úvahu některá zákonná ustanovení, a to:
jednak
- § 12 odst. 1 a § 115 odst. 1 tr. ř. - zák. ř. 141/191 Sb., 
a jednak
- § 5 odst. 9 a § 7 odst.  písm. e) zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví... (dále "ZoP"). Texty zákonných ustanovení jsou citovány v závěru odpovědi! Tam se naleznou správné odpovědi.
 
Tedy:
 
Velmi často odvážejí lidské pozůstatky na soudní pitvy PPS, kteří mají smlouvy s Policií ČR (zpravidla a krajskými ředitelstvími policie - obvykle jsou to ti PPS, kteří lezou policii do otvoru análního a účtují jim častku například cenu 5 Kč/1 km.
 
Policii již vůbec nezajímá skutečnost, že se lidské pozůstatky musí po pitvě dostat zpět do místa úmrtí nebo pohřbení. Policie se tomu vyhýbá jako  čert kříži, jen aby to nemusela platit.
 
Pro úplnost upozorňují, že pitvu může nařídit i státní zástupce, a to do doby konečného rozhodnutí v přípravném řízení nebo podání obžaloby soudu. Stejnou pravomoc má soud v době od podání obžaloby. Jedná ale o případy výjimečné, nicméně možné. Pak byl platilo státní zastupitelství ("SZ")  nebo příslušný soud!!!
 
To ale neznamená, že zpáteční cestu jinému PPS policie (ale i SZ  a soud) nemusí zaplatit.
 
Je-li zpravidla rodinou zvolený PPS povolán k pohřbení lidských pozůstatků po soudní pitvě, musí podle výše popsaných ustanovení postupovat takto:
 
1. Vyžádat si u příslušného státní zastupitelství (to je příslušné okresní nebo krajské státní zastupitelství) souhlas státního zástupce k pohřební. To vše pochopitelně telefonicky pro rychlost, ale právně písemně datovu zprávou z jeho datové schránky, aby byl písemný doklad, že PPS požádal o vydání povolení k pohřbení nebo doručení již vydaného souhlasu podle § 115 odst. 1 tr. řádu.
 
2. Ze souhlasu SZ se PPS dozví, který policejní orgán, resp. Krajské ředitelství Policie ČR, jako organisační složka státu/ČR - je příslušné a bude platit.
 
3. PPS provede převu z místa pitvy a cestovní náklady - cenu, vč. DPH, daňovým dokladem/faktruou vyúčtuje příslušnému krajskému ředitelství policie ČR (viz stránky http://www.mvcr.cz - záložka Policie ČR), a daňový doklad mu také řádně doručení opět daatovou zprávou nebo doporučeně, aby měl doklad o doručení.
 
Pokud Policie odmítně zaplatit, musí PPS podat žalobu proti příslušnému Krajskému ředitelství policie o zaplacení účtované částky. Příslušným je vždy Okresní soud v místě sídla dotčeného ředitelství policie.
 
Cestu ze soudní pitvy nelze účtovat vypraviteli, a to ani při jeho souhlasu, že zaplatí. Takové jednání PPS by mohla postihnout ČOI!
 
Nyní zákonné texty:
 
Zák. č. 256/2001 Sb.
 
§ 5 odst. 9: 
Náklady spojené s přepravou lidských pozůstatků a úkony s tím spojené, vyjma přepravy lidských pozůstatků na pitvu, hradí vypravitel pohřbu.
 
§ 7 odst. 1 písm. e): postupovat po převzetí těla zemřelého podle pokynů uvedených na listě o prohlídce zemřelého, případně stanovených státním zástupcem, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu.
 
Tr. řád - z. č. 141/1961 Sb.
 
§ 12 odst. 1:  Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.
 
§ 115 odst. 1: Vznikne-li podezření, že smrt člověka byla způsobena trestným činem, musí být mrtvola prohlédnuta a pitvána. Pohřbít mrtvolu lze v takových případech jen se souhlasem státního zástupce. O tom rozhodne státní zástupce s největším urychlením.
 
 
 
JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE

 

Jaroslav Mangl , 10.12.2022

Firmy z tohoto regionu:

Smuteční obřadní síň Kukleny v Hradci Králové

Sekce: Obřadní síně, Město: Hradec Králové
+ Požádat o radu
Zpět do poradny
Přejít do sekce pitva
Přejít na odborné články pohreb.cz
Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.krematorium.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference