Poradna: Může MÚ zrušit platnou smlouvu jím vypracovanou,dle

Otázka:

Může MÚ zrušit platnou smlouvu jím vypracovanou,dle nového platného zákona č.256/2001Sb.§25 o nájmu hrobového místa,když nebyla nijak porušena,byla bez připomínek obou- stranně podepsána: Neobsahuje ani právo o dodatku nebo doplnění a když s tím nájemce tj.já nesouhlasím ? Díky za odpověď Upřesnění: Mám uzavřenou smlouvu o nájmu hro- bovího místa v urn.háji a to na dobu určitouod 1.1.2001-31.12.2010Požadovaný poplatek byl zaplacen16.5.2001.Na základě záko- na č.256/2001§25 MÚ vypracoval smlouvu o nájmu mezi mnou a MÚ.Byla řádně a bez připomínek podepsána oběma stranami a nebyl zde žádný dodatek oprávu vyhrazu-jícím si smlouvu doplnit nebo rozšířit.Jako 1 bod této sml.je uvedeno\"pokud dojde v průběhu sml. k navýšení nájemného a služeb,ne- bude toto navýšení účtováno .Na základě tohoto bodu je v dalším bodě napsáno\"při podpisu této smlouvy je povinnost nájemce pře-dem uhradit nájemné ve výši - /proškrtnuto,nic požadováno ... vyplnil MÚ/.V březnu 2006 však na mně bylo požadováno podepsání do- datku ke smlouvě a zaplacení Kč 437,50.Po odvolání jsem obržel nový dodatek,zase č.1 i když ten předešlý nebyl zrušen.Tento byl stejný,až na to že částka byla snížena na 200Kč.Jinak v obou dodatcích byl vžy bod,že smlouva je v ostatních bodech platná... zrušen je bod o neúčtování navýšení.Odvolal jsem se 2 dopisy k tajemníkovi a vysvětloval jsem důvod nesouhlasu.Na druhý dopis mi již neodpověděl a tak jsem předpokládal,že je vše vyřízeno v můj prospěch.Dne 25.1.2007 jsem však obdržel nový dopis od fin.odboru,kde mě vyzývají k pod- pisu dodatku a zaplacení,jinak je smlouva neplatná a pokud nebudu na toto reagovat,tak dle §29 odst.4 a 5 užívací právo zanikne a bude přistoupeno k jeho zrušení dle §20 písm.g)body 4a 5 zákona. Prosím proto o radu,zda jsem v právu nebo ne a tudíž musím zaplatit a podepsat.Uvažuji již o tom,že hrob zruším a převezu si ho na zahradu svého rod.domku,avšak úcta k zemřelým rodičům mi v tom brání.Nejde mi o těch 200kč,ale o dodržování zákona...předem moc děkuji a omlouvám se za délku dopisu

Nové Strašecí , Nové Strašecí , 08.02.2007
Odpověď

Z dostupných informací jsem dospěl k závěru, že Vám byla v roce 2001 předložena smlouva o nájmu hrobového místa na pohřebišti a v této smlouvě nebyl stanoven poplatek za nájem hrobového místa a poplatek za služby, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje. Pokud tyto položky smlouva neuváděla, byla v rozporu s ustanovením §25 odst.(1) zákona č. 256/2001 Sb.. Smlouvy měl povinnost předložit nájemci provozovatel pohřebiště nejpozději do 2let od účinnosti výše uvedeného zákona. To stanovil zákon v §29 odst.(4). Pokud to provozovatel pohřebiště neučinil, je pochybení na jeho straně. Pravdou zůstává, že smlouva, kterou jste v roce 2001 podepsali, neodpovídá zákonu a je nutno ji dát do souladu s výše citovaným §25 odst.(1). Výše nájmu za hrobové místo je cena státem regulovaná a je uvedena vždy v Cenovém věstníku -Výměrem MF č. 1, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. V tomto věstníku v Části 1 oddíl A položka 5. - Nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce, jsou pod písmenem d) uvedeny ceny podle lokalit. Chápu snahu provozovatele pohřebiště o narovnání právních vztahů, ale měl by s Vámi celou záležitost projednat a najít řešení, třeba v tom, že podepíšete novou smlouvu s termínem nájmu vycházejícím ze smlouvy původní, ale se stanovením částky za nájem hrobového místa. Aby mohl provozovatel pohřebiště řádně plnit své úkoly dané mu zákonem, potřebuje rozhodně více finančních prostředků, než mu poskytnou nájmy hrobových míst. Vzájemným pochopením jistě uvedete do souladu nájemní smlouvu s ustanovením zákona.

Julius Mlčoch , 08.02.2007

Firmy z tohoto regionu:

Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o.

Sekce: Pohřební služba, Město: Mnichovice


POHŘEBNÍ ÚSTAV HL.M.PRAHY

Sekce: Pohřební služba, Město: Jesenice u Prahy


Pohřební a repatriační ústav ELPIS s.r.o.

Sekce: Pohřební služba, Město: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


Pohřební služba Helfi

Sekce: Pohřební služba, Město: Benešov u Prahy


Smuteční síń Bezno

Sekce: Obřadní síně, Město: Bezno


Smuteční síň Nový hřbitov

Sekce: Obřadní síně, Město: Mladá Boleslav


Pohřební služba Roman Vítek

Sekce: Pohřební služba, Město: Příbram


BIČÍKOVA KAPLE STARÝ HŘBITOV

Sekce: Obřadní síně,


KOSTEL SV. BARBORY BAKOV NAD JIZEROU

Sekce: Obřadní síně, Město: BAKOV NAD JIZEROU


Obřadní síň Příbram Na Hvězdičce

Sekce: Obřadní síně, Město: Příbram
+ Požádat o radu
Zpět do poradny
Přejít do sekce správa hrobů
Přejít na odborné články pohreb.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference