Poradna: pokud tomu dobře rozumím, tak vlastníkem , tedy majitelem

Otázka:

Dobrý den, pokud tomu dobře rozumím, tak vlastníkem , tedy majitelem hrobu nikdy nemůže být nájemce hrobového místa, ale vlastníkem je vždy provozovatel pohřebiště a hrobová místa jsou podle zák. č. 256/2001 o pohřebnictví vždy pouze pronajímána? Nebo je možné si hrobové místo regulérně koupit? a být tak vlastníkem ? Dále by mě zajímalo, jestli je běžné, aby předmětem dědictví bylo hrobové zařízení a pokud ano, jak se stanovuje pro účely řízení o dědictví, jeho cena. Děkuji za odpověď.

Neuvedeno , 13.01.2007
Odpověď

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti, nebo církví. Pohřebiště jsou zřizována na pozemcích ve vlastnictví obce nebo církve. Hrobové místo je místo na pohřebišti určené k vybudování hrobu nebo hrobky a je z pohledu stavebního zákona příslušenstvím hlavní stavby, to je pohřebiště. Na pohřebiště se vydává stavební povolení a na postavení hrobu nebo hrobky vydává povolení provozovatel pohřebiště. Nepodléhá tato stavba stavebnímu zákonu. Hrobové místo může občan užívat na základě nájemní smlouvy. Máto své opodstatnění. Kdyby došlo k prodeji parcely velikosti hrobu bylo by nutno vést tuto parcelu v evidenci katastrálních úřadů, a to je dost problematické. Dále z provozních důvodů by to vyvolalo řadu problémů. Jak třeba postupovat v případě nutného uzavření hřbitova, kdy obci vzniká řada povinností a pod. V soukromém vlastnictví je hrobové zařízení (náhrobek, obruba, krycí desky a pod.) Dále jsou neveřejná pohřebiště z dob minulých, které mohou vlastnit potomci šlechtických rodů. Tato neveřejná pohřebiště již v současné době nemohou vznikat. Odpověď tedy zní, podle zákona 256/2001 Sb. nelze hrobové místo koupit, pouze pronajmout. Smlouva o nájmu hrobového místa je předmětem dědictví a rovněž tak hrobové zařízení. Cena hrobového zařízení se stanoví odhadem soudního znalce v oboru oceňování nemovitostí. Pokud zemře nájemce hrobového místa, může provozovatel pohřebiště uzavřít novou smlouvu jen s pravoplatným dědicem uvedeným v soudním rozhodnutí o dědictví. Je proto velice důležité, aby notáři v pozůstalostním řízení se také zeptali pozůstalých na nájem hrobu a vlastnictví hrobového zařízení, a rozhodnutí o tomto majetku v dědictví uvedli. Pozůstalí často na hrob zapomenou a pak se musí znovu obnovit dědické řízení.

Julius Mlčoch , 13.01.2007+ Požádat o radu
Zpět do poradny
Přejít do sekce správa hrobů
Přejít na odborné články pohreb.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference